Grzyby dzieciozbierne
1 zł / noga ; 2 zł / kapelusz